AViTEQ jest liderem w technice wibracyjnej

poprzednio AEG Vibrationstechnik, Frankfurt/Main.

Od 1939 r. oferujemy wysokiej klasy technicznej, niezawodne rozwiązania techniki przenośników wibracyjnych oraz techniki procesowej dla najróżniejszych gałęzi przemysłu i jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji z serwisem dostępnym na całym świecie.

Dostarczanie, zaopatrywanie, dozowanie, odwadnianie, ogrzewanie, transportowanie, chłodzenie, sortowanie, porządkowanie, orientowanie, pozycjonowanie, wstrząsanie i poluzowywanie, przesiewanie, magazynowanie, oddzielanie, suszenie, zagęszczanie, pojedynkowanie, doprowadzanie.

Napędy i technika dozowania

Wibratory magnetyczne, silniki wibracyjne, napędy mniejszych przenośników, napędy przenośników części, urządzenia przyłączeniowe dla napędów magnetycznych, urządzenia hamulcowe i przemienniki częstotliwości dla napędów wibracyjnych, urządzenia pomiarowe.

Technika doprowadzania

Małe przenośniki (przenośniki liniowe), przenośniki części (przenośniki spiralne), rynny dozujące, rozwiązania inżynieryjne i systemowe dla techniki doprowadzania oraz techniki montażowej.

Technika towarów sypkich

Kompleksowe zespoły zasobnikowe, wstrząsacze zasobników, urządzenia odwadniające, rynny transportowe, rury transportowe, kierowane rynny transportowe, rewizyjne urządzenia transportowe, dachy posypujące, płyty posypujące, urządzenia do wibracyjnego do obsługi warstw płynnych, sita wibracyjne, stoły wibracyjne, przenośniki spiralne, przenośniki pionowe, urządzenia do wymiany ciepła.

Części zamienne i naprawy

Wsparcie w zakresie części zamiennych, usługi naprawcze, pierwsze montaże i przejęcia do eksploatacji, instruktaże, szkolenia, kontrole, inspekcje.

© 2009 AViTEQ Vibrationstechnik GmbH