Sita z kratami prętowymi

Sita z kratami prętowymi AViTEQ to wytrzymałe, stabilne i dopasowane do transportowanego towaru ciężko pracujące urządzenia ze zintegrowaną funkcją przesiewania przy rozprowadzaniu z silosu wzgl. zasobnika lub służące jako urządzenia podawcze do zaopatrywania taśm lub kruszarek. W zależności od postawionych zadań urządzenia są tak skonstruowane, że po stabilnej, zabezpieczonej trwałymi płytami strefie wlotu rozmieszczone są dwa lub trzy poziomy krat prętowych. Każdy wkład z kratą prętową składa się ze zmniejszających się w kierunku transportu prętów, tak że powstaje z nich poszerzająca się szczelina i można uniknąć zakleszczania się.

Obszary zastosowań to przemysł surowców podstawowych, przemysł kamieniarski, ziemny oraz węglowy o wielkości ziarna do 1000 mm długości krawędzi, jak również przemysł chemiczny i spożywczy. Wszędzie tam, gdzie ma być realizowane zgrubne sortowanie drobno- i gruboziarnistego materiału.

Zalety i korzyści

Szerokie spektrum zastosowania:

 • transport
 • przesiewanie grubych ziaren
 • oddzielanie grubych ziaren przed sitami sortującymi
 • oddzielanie drobnych cząstek przed kruszarkami
 • ochrona taśm transportowych przed obecnością drobnych ziaren

Budowa

Główne komponenty to:

 • urządzenie transportowe z trawersą napędu
 • wkłady z kraty prętowej
 • napęd (wibrator/-y magnetyczny/-e lub silnik/-i wibracyjny/-e)
 • elastyczne elementy wsporcze

Wybór

Wymiarowanie jest zależne od:

 • transportowanego towaru
 • wydajności natężenia przepływu
 • wielkości rozdzielania
 • wymaganej geometrii
 • możliwych wymiarów montażowych

Dane znamionowe

 • długości: do 6.000 mm
 • szerokości: do 2.500 mm
 • wydajności natężenia przepływu: do ok. 1.500 m3/h
 • napędy: wibrator magnetyczny, silnik wibracyjny, wzbudnik drgań
© 2009 AViTEQ Vibrationstechnik GmbH