Urządzenia wibracyjne dla warstw płynnych

Urządzenia wibracyjne do suszenia warstw płynnych znajdują zastosowanie w suszeniu towarów sypkich, ponieważ charakteryzują się optymalną wymianą ciepła materiału między transportowanym towarem a medium gazowym.

Zalety i korzyści

Transportowany towar jest bardzo delikatnie suszony, ponieważ ogrzewanie własne produktu jest bardzo niewielkie i stały transport odbywa się poprzez zastosowanie techniki wibracyjnej.

Budowa

Główną cechą urządzenia wibracyjnego dla warstw płynnych jest bezpośredni kontakt towaru sypkiego (transportowanego towaru) z medium będącym nośnikiem ciepła. W tym celu urządzenie jest wyposażone w perforowane dno. Poniżej dna znajduje się magazyn na medium przenoszące ciepło z odpowiednimi przyłączami. Ogólnie rzecz biorąc przenośnik jest osłonięty nieruchomą lub wspólnie drgającą osłoną z podłączeniem do urządzenia odsysającego. Osłona jest przy tym wystarczająco zwymiarowana, by wymiennik ciepła mógł się rozprężyć po przepływie (transportowanego) towaru sypkiego aby zminimalizować rozprowadzanie drobnych cząstek towaru.

Jako napęd do dyspozycji dostępne są wibratory magnetyczne, silniki wibracyjne lub wzbudniki drgań. Decyzja odnośnie wyboru rodzaju napędu zależy głównie od przebiegu metody i wielkości urządzenia.

Urządzenie wibracyjne do suszenia warstw płynnych składa się z następujących komponentów:

 • koryto z rynną
 • napęd/-y
 • elementy wsporcze
 • dno
 • osłona, nieruchoma lub wspólnie drgająca
 • przyłącza dla wlotu/wylotu produktu
 • przyłącza dla medium gazowego

Wybór

Wymiarowanie urządzenia wibracyjnego do suszenia warstw płynnych zależy od sypkiego towaru i jego właściwości:

 • uziarnienia i rozdziału ziaren
 • wilgoci wejściowej
 • wilgoci wyjściowej, na żądanie
 • wydajności natężenia przepływu, na żądanie

W zależności od tych parametrów następuje określenie wielkości i rodzaju konstrukcji urządzenia, wybór dna i rodzaju napędu.

Dane znamionowe

 • długości: do 8.000 mm
 • szerokości: do 1.200 mm
 • wydajności natężenia przepływu: do 20 m3/h
 • napędy: wibrator magnetyczny, silnik wibracyjny, wzbudnik drgań
© 2009 AViTEQ Vibrationstechnik GmbH