Kompleksowy zespół zasobnikowy

Kompleksowe zespoły zasobnikowe są stosowane pod zasobnikami na towary sypkie o płynnej charakterystyce i służy jako kombinowana jednostka zamykająca, rozprowadzająca, transportująca i dozująca. Zastosowanie ma miejsce tam, gdzie wymagane są wysokie strumienie materiału. Krótkie zespoły zasobnikowe są podłączane kołnierzowo bezpośrednio pod zasobnikami na towary sypkie. W zależności od towaru sypkiego kompleksowe zespoły zasobnikowe mogą być wyposażane w odpowiednie zabezpieczenie przed zużyciem i system uszczelniający.

Zalety i korzyści

 • wytrzymała konstrukcja i tym samym długa przydatność do użytku
 • bezstopniowe dozowanie z wibratorem magnetycznym w celu optymalnego dopasowania do procesu
 • jednoczesne zamknięcie zasobnika bez dodatkowych blokad
 • centralne zawieszenie przy wylocie zasobnika zapewniające łatwy i fachowy montaż
 • na życzenie w wersji pyło szczelnej dla ochrony środowiska

Budowa

Główne komponenty:

 • rynna transportowa
 • stopka zasobnika jako urządzenie kierujące produkt
 • napęd
 • elastyczne elementy wsporcze
 • opcjonalnie: elastyczne uszczelki
 • opcjonalnie: suwaki igłowe lub płaskie jako elementy odcinające

Wybór

Wymiarowanie jest zależne od:

 • transportowanego towaru
 • natężenia przepływu
 • wymaganej geometrii
 • wielkości i kształtu istniejącego zasobnika
 • możliwych wymiarów montażowych

Dane znamionowe

 • długości: do 6.000 mm
 • szerokości: do 2.500 mm
 • wydajności natężenia przepływu: do 10.000 t/h
 • napędy: wibrator magnetyczny, silnik wibracyjny, wzbudnik drgań
© 2009 AViTEQ Vibrationstechnik GmbH