Przenośniki spiralne

Przenośniki spiralne AViTEQ stosowane są tam, gdzie towary sypkie mają być transportowane pionowo. Stabilne przenośniki spiralne znajdują zastosowanie w transportowaniu wielu towarów sypkich w najróżniejszych procesach produkcyjnych. Mogą to być drobno- i gruboziarniste towary sypkie jak również składające się z części. Nasze przenośniki spiralne są stosowane w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, jak również w przemyśle surowców podstawowych. Poprzez dodatkowe instalacje istnieje możliwość termicznego (chłodzenie/ogrzewanie) lub techniczno-procesowego (suszenie) przetwarzania produktu. Towary sypkie mogą być transportowane w górę lub w dół.

Zalety i korzyści

 • pionowy, bezpieczny dla materiału transport z oszczędnością energii i miejsca
 • długoterminowa ciągła praca nie wymagająca konserwacji
 • higieniczne, łatwe do czyszczenia wykonanie
 • naturalne schłodzenie towaru sypkiego podczas transportu dzięki długim czasom oczekiwania
 • chłodzenie towaru sypkiego bezpośrednio za pomocą powietrza lub niebezpośrednio za pomocą wody poprzez zastosowanie podwójnego dna lub spawanych laserowo podłoży Thermplate® jako kręgów spirali
 • ogrzewanie / suszenie towaru sypkiego odbywa się bezpośrednio przy pomocy strumienia powietrza lub niebezpośrednio za pomocą wody lub oleju termicznego poprzez zastosowanie podwójnego dna lub spawanych laserowo podłoży Thermplate® jako kręgów spirali

Budowa

Główne komponenty to:

 • spiralna nakładka ze stali zwykłej, nierdzewnej lub specjalnej z pojedynczym lub wielokrotnym dnem
 • na życzenie talerz wlotowy i kręgi spirali są dostarczane w wersji opatrzonej tworzywem sztucznym w celu zabezpieczenia przed zużyciem
 • na życzenie możliwa wersja wykonania szczególnie odporna na ciepło (temperatura transportowanego towaru do ok. 900°C)
 • zespół napędowy z silnikami wibracyjnymi (w zależności od potrzeby przenośnik spiralny może być wykonany z napędami u góry lub na dole)
 • stacjonarna lub mobilna wersja wykonania
 • otwarta lub zamknięta wersja wykonania (wersja zamknięta z wspólnie drgającą osłoną lub nieruchomą obudową)

Wybór

Wymiarowanie jest zależne od:

 • transportowanego towaru
 • strumienia materiału
 • żądanej wysokości transportowania
 • żądanych wymogów techniczno-procesowych (chłodzenie lub suszenie, itp.)
 • warunki zastosowania
 • dostępna przestrzeń

Dane znamionowe

 • efektywna wydajność transportu: do 8.000 mm
 • średnica spirali: do 1.500 mm
 • wydajności natężenia przepływu: do ok. 30 m3/h, w zależności od transportowanego towaru
 • napędy: 2 silniki wibracyjne
© 2009 AViTEQ Vibrationstechnik GmbH